Bingo og Banko Foreninger i Danmark – Retningslinjer og Spillesteder

Bingo og Banko Foreninger i Danmark. Retningslinjer og de bedste spillesteder hvor du kan spille bingo flere gange i ugen. Informationer om gratis bankospil.
Bonus
Vurdering
BEDØMMELSE
SPIL
Betal 100 kr. og få 100 kr. gratis!
Bedømmelse
Full StarFull StarFull StarFull StarHalf Star
9.2

Bingo og Banko Foreninger spiller en vigtig rolle i det danske samfund, da de tjener sociale, kulturelle og økonomiske formål. Disse foreninger er underlagt specifikke regler og licenskrav, og deres organisering er afgørende for deres succes.

I denne artikel vil vi undersøge de vigtigste retningslinjer for Bingo og Banko Foreninger i Danmark og stiller også en liste over de mest populære bingo klubber i Danmark til rådighed.

Vigtige detaljer om Bingo Foreninger:

 • Bingo og Banko Foreninger tjener vigtige sociale, kulturelle og økonomiske formål.
 • Specifikke regler og licenskrav er afgørende for Bingo og Banko Foreningers legale drift.
 • En velfungerende organisation med en kompetent bestyrelse er altafgørende for seriøse bingo klubber.
 • Medlemskab og kontingentstruktur spiller en vigtig rolle i foreningernes bæredygtighed.
 • Fremtidsperspektiverne for Bingo og Banko Foreninger kræver, at de tilpasser sig behovet for skiftende lovgivning og de teknologiske fremskridt.

Formålet med Bingo Foreninger

I forbindelse med Bingo foreninger i Danmark er de sociale formål af afgørende betydning. Disse foreninger fungerer som samlingspunkter for lokalsamfundet, hvor fællesskab og socialt samvær står i fokus.

Dette fremmer trivsel og fællesskabsånd blandt medlemmerne. En vigtig del af de sociale formål er også at skabe en inklusiv og mangfoldig atmosfære, hvor alle føler sig velkomne og respekterede.

Kulturelle formål

Kulturelle formål i Bingo foreninger omfatter fremme af fællesskabet, kulturel mangfoldighed og sammenhold gennem arrangementer, aktiviteter og kulturelle udvekslinger.

Disse formål understøttes af kulturelle begivenheder, herunder musikarrangementer, temafester og kulturelle workshops. En vigtig del af foreningernes kulturelle formål er at skabe et inkluderende miljø for alle medlemmer, hvor mangfoldighed og forskellighed værdsættes og fejres.

 • Fællesskab – Fremme af fællesskabsfølelse
 • Kulturel mangfoldighed – Støtte til kulturel diversitet
 • Sammenhold – Skabe fællesskab og samhørighed

Kulturelle formål i Bingo og Banko Foreninger spiller en central rolle i at skabe et dynamisk og berigende miljø for både medlemmer og besøgende.

Økonomiske formål

Disse foreninger har økonomiske formål såsom at skaffe midler til velgørenhed og sociale formål. Dette opnås gennem salg af bingoplader og gevinster. En del af indtægterne går til velgørenhed og støtte til lokale initiativer.

Støtten kan gå til mange forskellige formål. Her er eksemplet taget for danske foreninger som udbyder bingo:

 • Støtte til skoler: Skolematerialer og aktiviteter
 • Lokale projekter: Støtte til lokale arrangementer og projekter
 • Fodbold: Støtte til mindre fodboldklubber i lokalsamfundet
 • håndbold: Støtte til mindre håndboldklubber i de små byer
 • Støtteundervisning: Hjælp til skoleelever som har det svært i skolen

Dette understreger vigtigheden af at opretholde økonomisk bæredygtighed og gennemsigtighed, når disse foreninger udbyder bingospil.

Regler og Licenskrav til foreninger med Bankospil

Efter at have gennemgået de grundlæggende regler for bingo spil, er det vigtigt at forstå, at disse banko-foreninger er underlagt tilsyn og kontrol fra relevante myndigheder. Dette sikrer, at spillene forbliver fair og gennemsigtigt. I tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelser, skal foreningens bestyrelse kontaktes for yderligere vejledning.

Tilsynsmyndighederne kan kræve dokumentation for overholdelse af licenskrav, herunder oplysninger om spillets gennemførelse og økonomiske transaktioner. Det er derfor afgørende for foreningerne at være opmærksomme på disse krav og sikre, at de er i overensstemmelse hermed.

I tilfælde af spørgsmål eller behov for yderligere vejledning, kan foreningerne kontakte de relevante myndigheder for at sikre, at de overholder gældende regler og bestemmelser.

 • Spilleregler: Grundlæggende regelsæt for bingo spillene i foreningerne
 • Licenskrav: Krav til licens og dokumentation
 • Tilsyn og kontrol: Myndighedernes tilsyn og kontrol af bingo udbyderne

Efter dansk lovgivning er der forskellige licenskrav for afholdelse af bingo og banko arrangementer. Disse krav omfatter bl.a. krav til spillelicens, lokal tilladelse og rapportering af indtægter.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse krav for at undgå eventuelle bøder eller sanktioner. Det er vigtigt at sikre, at alle licenskrav er opfyldt, da overtrædelse kan medføre alvorlige konsekvenser.

Det er afgørende at have styr på lokal tilladelse og rapportering for at undgå juridiske problemer.

Organisering af Foreninger som udbyder Bingo

I forbindelse med organiseringen af Bingo og Banko Foreninger i Danmark er bestyrelsen ansvarlig for at sikre overholdelse af regler og licenskrav. Dette indebærer tilsyn og kontrol af spilaktiviteter samt opretholdelse af et sikkert og ansvarligt bingo spilmiljø.

En vigtig del af bestyrelsens ansvar er at arrangere medlemsmøder og andre foreningsaktiviteter for at styrke fællesskabet og engagementet blandt medlemmerne.

En sådan organisering kræver effektiv kommunikation og transparens for at sikre medlemsindflydelse og demokratisk beslutningstagning. En oversigt over bestyrelsens ansvarsområder fremgår af nedenstående tabel:

 • Overholdelse af spilleregler: Sikre at alle spilaktiviteter følger gældende regler og retningslinjer.
 • Tilsyn og kontrol: Udføre regelmæssig tilsyn og kontrol for at sikre fair og ansvarlig spilafvikling.
 • Arrangementer og aktiviteter: Planlægge og koordinere forskellige arrangementer og aktiviteter for medlemmerne.
 • Kommunikation og transparens: Sikre åben og klar kommunikation samt gennemsigtighed i foreningens beslutningsprocesser.

Medlemskab og kontingent i bingo foreningen

Medlemskab i Bingo og Banko-foreningerne er åbne for alle interesserede, og kontingentet betales årligt. Foreningen tilbyder forskellige medlemskab niveauer, der omfatter forskellige fordele og rabatter. 

Kontingentet dækker alle de administrative omkostninger og støtter foreningens aktiviteter. Det er vigtigt for medlemmer at være opmærksomme på kontingentets betalingsfrister og betalingsmetoder.

Medlemmer bør opfordres til at støtte foreningen gennem rettidig betaling af kontingentet. Medlemskabet i foreningen giver adgang til et fællesskab, hvor man kan nyde spændende spil og bingo aktiviteter samt knytte nye venskaber og sociale bånd.

Bingo Arrangementer og aktiviteter

I forbindelse med arrangementer og aktiviteter er det vigtigt at sikre, at der er en varieret og underholdende programplanlægning. Dette kan omfatte bingo-turneringer, banko-aftener, og andre sociale begivenheder.

Det er også vigtigt at skabe et inkluderende miljø for alle medlemmer i bingo foreningen, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte. En god praksis er at arrangere tema-arrangementer og forskellige aktiviteter, som kan tiltrække både nye og eksisterende medlemmer.

Bingo foreningerne og deres fremtidsudsigter

I fremtiden er det vigtigt at fokusere på digitaliseringen af Bingo og Banko Foreninger. Dette vil muliggøre en mere effektiv og tilgængelig spiloplevelse for medlemmerne.

Desuden bør der lægges vægt på bæredygtige praksisser for at sikre foreningernes langsigtede miljømæssige påvirkning. En styrket integration af sociale medier og online platforme kan også bidrage til at tiltrække et nyt og yngre publikum.

Oversigt over de mest populære Bingo foreninger i Danmark

Det er stærkt anbefalet at aflægge et besøg i din nærmeste bingo forening eller bankohal engang imellem. Du kan finde åbningstiderne for bingo foreningerne i oversigten herunder. Vi opdaterer regelmæssigt listen over foreninger og bankohaller i Danmark.

Skulle du være bekendt med nogle fremragende steder, som endnu ikke er nævnt på vores liste, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Din forespørgsel vil hjælpe os med at inkludere din foretrukne lokale bingo-forening eller bankohal i vores oversigt.

Banko i København

Byens Bedste Banko

Hvor: Heimdalsgade 35, 2200 København N

Hvornår: Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 18.30. Søndag fra 12:30.

Folkebanko hos Nørrebrohallen

Hvor: Multisalen i Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Hvornår: Hold øje med deres Facebook-gruppe, men typisk fra 19.00 til 21.00

Bingo-Banko i Absalon

Hvor: Folkehuset Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København V

Hvornår: Hver torsdag fra 20.00 til 22.00

Brøndby Banko

Hvor: Park Allé 289 B, 2605 Brøndby

Hvornår: Hver søndag fra kl.18.30. Dørene åbnes fra kl. 17.30

Vestegnens Bankosammenslutning

Hvor: Park Allé 289 B, 2605 Brøndby

Hvornår: Hver søndag fra kl.18.30. Dørene åbnes fra kl. 17.30

Valby Banko

Hvor: Valby Forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge

Hvornår: Hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl.18.30.

Banko på Fyn og Øerne

Fyns Bingo Banko Center

Hvor: Grønløkken 1, 5000 Odense C

Hvornår: Alle ugens dage på nær søndag. Spil starter henholdsvis 10.30 og 18.30

Banko i Allesøhallen

Hvor: Søhusvej 255, 5270 Odense N

Hvornår: Søndage fra første søndag i september til sidste søndag i Maj. Spillet starter kl. 19.00

Citybingo Svendborg

Hvor: Vestergade 42 G, 5700 Svendborg

Hvornår: Mandag, tirsdag, lørdag, søndag fra 18.30 i hverdagen og 12.00 i weekenden

Banko i Nordjylland

Frederikshavn Bingohal

Hvor: Hobrogade 7, 9900 Frederikshavn

Hvornår: Hver fredag fra kl. 18.30 – dørene åbnes 16.00

Pris og præmier: Bingoplade pris 10 kr. Præmiepulje følger deltagerantallet. 

Duppen Bingo, Aalborg

Hvor: Enghavevej 24, 9000 Frederikshavn

Hvornår: Hver tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag fra kl. 11.00 til 14.00

Bankocenter Danmark, Aalborg

Hvor: Søvangen 11, 9400 Nørresundby

Hvornår: Hver dag fra 18.00

Pris og præmier: Pladepris fra 5 kr. 

Bankohallen, Nykøbing Mors

Hvor: Ringvejen 55, 7900 Nykøbing Mors

Hvornår: Hver tirsdag og søndag fra kl. 19.00

Pris og præmier: Pladepris fra 10 kr.

Banko i Syd- og Sønderjylland

Aabenraa Bankocenter

Hvor: Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa

Hvornår: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra 19.30. Søndag fra 19.00

Skibbild-Nøvling Bankoklub

Hvor: Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa

Hvornår: Hver mandag fra kl. 19.00

Bingo Banko, Fredericia

Hvor: Nørrebrogade 16, 7000 Fredericia

Hvornår: Mandage og torsdag kl. 17.00 – kl. 21.00 samt søndage kl. 12.00 – kl. 16.00. Dørene åbner en time før start.

Pris og præmier: Pladepris fra 5 kr.

Bankospil i Vestjylland

Byens Bedste Banko i Holstebro

Hvor: Østergade 21, 7500 Holstebro

Hvornår: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 18.30. Lørdag 16.00 og søndag fra 13.30.

Pris og præmier: Bankoplade pris fra 10 kr.

Nørrelands Bingo Center, Holstebro

Hvor: Døesvej 17, 7500 Holstebro

Hvornår: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra 10.30 til 15.00 samt mandag, tirsdag, onsdag, søndag fra 19.00 til 22.00

Esbjerg Bingo Klub

Hvor: Skolegade 81, 6700 Esbjerg

Hvornår: Mandag til fredag fra 11.00 til 15.00 og fra 18.30 til 22.00. Søndag fra 11.00 til 15.00 og 18.30 til 21.30

Thisted Bingocenter

Hvor: Kirkegårdsvej 6, 7700 Thisted

Hvornår: Hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – dørene åbnes 17.30

Pris og præmier: Pladepris 15 kr. for de første 4 plader

Banko i Østjylland

City Bingo Horsens

Hvor: Allégade 19, 8700 Horsens

Hvornår: Dagligt fra 11.00 til 16.00 og fra 16.00 til 21.30

Pris og præmier: Bingoplader fra 5 kr. Max gevinst op til 2.000 kr.

Århus Banko Center

Hvor: Gunnar Clausens Vej 32, 8260 Viby

Hvornår: Mandag til fredag fra 18.00, søndag fra 17.00

Randers Bingocenter

Hvor: Agerskellet 26, 8920 Randers

Hvornår: Mandag til torsdag fra 11.00 til 14.00, Bonus Bingo søndag til torsdag fra 18.20

Randers Bankoklub

Hvor: Mirabellevej 9, 8930 Randers NØ

Hvornår: Spiller hver tirsdag, torsdag og søndag. Døren åbner kl 17:00 med kvarters banko kl 17:45 og ordinær banko fra kl 18:30

Centrum Bingo Kolding

Hvor: Sydbanegade 1, 6000 Kolding

Hvornår: Mandag fra 15.30, tirsdag, torsdag, fredag, søndag fra 10.30

Drop In Banko, Vejle

Hvor: Damhaven 3, 7100 Vejle

Hvornår: Alle ugens dag fra 11.00 til 17.00 og 18.45 til 21.00

Banko i Midtjylland

Byens Bedste Banko i Viborg

Hvor: Tingvej 7, 8800 Viborg

Hvornår: Alle ugens dage. Hverdag fra 18.30, Lørdag fra 10.30 og søndag fra 16.30

Pris og præmier: Pladepris fra 10 kr. Daglige præmier for mere end 30.000 kr.

Viborg Banko Center

Hvor: Vævervej 4, 8800 Viborg

Hvornår: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag, søndag kl. 18.40, svensk bingo alle ugens dag fra kl. 10.00

Herning Banko Center

Hvor: Smedegade 16, 7400 Herning

Hvornår: Mandag til fredag fra 18.00, søndag fra 19.00

REBO Herning

Hvor: Absalonsgade , 1 sal, 7400 Silkeborg

Hvornår: Hver mandag, tirsdag, torsdag fra kl. 11.00 til 14.30 samt søndag fra 18.30 til 21.30

Banko på Bornholm

Nexø Kultur & Fritidshus, Nexø

Hvor: Gl Postvej 27, 3730 Nexø

Hvornår: Hver onsdag kl. 18.45

Pris: Bingoplade prisen er 10 kr.

Knudsker Idrætsforening, Rønne

Hvor: Åkirkebyvej 138, 3700 Rønne

Hvornår: Hver søndag kl. 18.30

HFS Banko, Østermarie

Hvor: Idrætsvej 1, 3751 Østermarie

Hvornår: Hver torsdag kl. 18.45